Close

Wat is PROMISE?

PrEP is een nieuwe en effectieve hiv-preventiemethode waarbij hiv-negatieve personen antiretrovirale medicatie nemen om een infectie te voorkomen. PrEP is beschikbaar en wordt sinds juni 2017 terugbetaald voor personen met een verhoogd risico op hiv-infectie.

PrEP is relatief nieuw en we willen beter begrijpen hoe het bereik, de zorg en het gebruik van PrEP geoptimaliseerd kunnen worden. Het blijft de vraag of en hoe we de klinische effectiviteit van PrEP kunnen vertalen naar een populatieniveau. 

Het overkoepelende doel van dit project is te leren hoe we de PrEP-implementatie kunnen ondersteunen, om een maximum impact op hiv en seksuele gezondheid te bereiken. 

PROMISE bestaat uit 4 verschillende, intergerelateerde werkpaketten. Elk pakket heeft zijn eigen onderzoeksvragen en -methoden.

Mannen die seks hebben met mannen & PrEP 

In work package 1 van PROMISE onderzoeken we potentieel PrEP-gebruik bij mannen die seks hebben met mannen in België. We beogen beter te begrijpen hoe deze community staat tegenover PrEP, rekening houdend met gangbare normen en seksuele cultuur. We zullen dit doen met een ‘door respondenten gerekruteerde steekproef’ methode via het internet (WEB-RDS), in samenwerking met partners uit Zweden en Nederland. Dit onderdeel wordt uitgevoerd door de UAntwerpen, in samenwerking met het ITG.

Personen met migratieachtergrond & PrEP 

Personen met een migratieachtergrond uit hoog endemische regio’s (bijv. Sub-Saharaans Afrika, Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië) zijn oververtegenwoordigd bij nieuwe hiv-diagnoses in België, maar ondervertegenwoordigd onder de PrEP-gebruikers. Work package 2 wil kwalitatieve inzichten verwerven in de redenen voor dit onevenwicht, zowel op het niveau van de gemeenschap als op dat van het individu. Specifiek onderzoekt WP 2 de aanvaardbaarheid, barrières en facilitatoren voor start en gebruik van PrEP binnen migrantengemeenschappen met een grote kwetsbaarheid voor hiv.

Gebruikersnoden

Work package 3 van PROMISE focust voornamelijk op de noden van PrEP-gebruikers. In dit werkpakket onderzoeken we voornamelijk patronen van PrEP-gebruik, seksueel gedrag en zorgnoden.

Zorgverlening rond PrEP

Work package 4 van PROMISE focust op aspecten van zorgverlening rond PrEP. Binnen dit werkpakket onderzoeken we op welke verschillende manieren PrEP-zorg kan verleend worden, specifiek voor de Belgische situatie. We bestuderen ook barrières voor optimale PrEP-zorg en mogelijke alternatieven voor een gedifferentieerd zorgmodel voor PrEP in België.

Werkpakket PrEP voor Sekswerkers

Work package PrEP voor Sekswerkers werd toegevoegd