Close

PrEP en mensen met een migratie-achtergrond

Korte samenvatting

Werkpakket 2 is gericht op een beter begrip van de belemmeringen en facilitatoren voor het opstarten en het gebruik van PrEP door mensen met een migratie-achtergrond. Op deze manier willen we een evidence base creëren om bij te dragen tot toekomstige interventies, PrEP toegankelijker maken voor iedereen die het nodig heeft en de seksuele gezondheid voor iedereen te verbeteren. 

Junior researcher: Ella Van Landeghem
Leidinggevende: Christiana Nöstlinger

Waarom dit onderzoek?

Om het potentieel van PrEP ten volle te kunnen benutten, moeten veel vragen over de uitvoering ervan worden beantwoord, waaronder de vraag hoe gelijke toegang kan worden gegarandeerd voor iedereen die het nodig heeft. Tot nu toe zijn migranten in het PrEP-onderzoek grotendeels over het hoofd gezien. Hoewel mensen met een migratie-achtergrond oververtegenwoordigd zijn bij nieuwe hiv-diagnoses, zijn ze ondervertegen-woordigd bij mensen die zich aanmelden voor PrEP. We moeten dit onevenwicht begrijpen en de barrières voor en facilitatoren van toegang tot en gebruik van PrEP onder mensen met een migratie-achtergrond onderzoeken.

Doelstellingen

De algemene doelstelling is om uit te zoeken hoe het starten met en het gebruik van PrEP bij mensen met een migratie-achtergrond in België kan worden verbeterd. Meer specifiek zullen we de volgende onderwerpen onderzoeken:

Hoe zal dit onderzoek worden uitgevoerd?

Dit is een kwalitatief onderzoek, wat betekent dat we proberen te leren door te luisteren naar de verhalen en ideeën van mensen. We zijn vooral geïnteresseerd in de ervaringen van de deelnemers met hiv-preventie en PrEP, en de betekenis die zij daaraan toekennen.

 

We zullen gebruik maken van de volgende dataverzamelingstechnieken:

Onze studiepopulatie omvat alle mensen met een migratie-achtergrond die kwetsbaar zijn voor hiv. Het gaat o.m. om mannen en vrouwen met Sub-Saharisch Afrikaanse origine, migrantenmannen die seks hebben met mannen en sekswerkers met een migratie-achtergrond.

Verwachte resultaten en uitkomsten

We zullen een bewijsbasis opbouwen i.v.m.:

Deze inzichten zullen helpen om gelijke toegang tot PrEP te garanderen voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, etniciteit, migratie-achtergrond of seksualiteit.