Close

PROMISE is een samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen (Departement Sociologie, Centrum voor Demografie, Familie en Gezondheid) en het Instituut voor Tropische Geneeskunde (Onderzoeksgroep: Seksuele & Reproductieve Gezondheid).

Instituut voor Tropische Geneeskunde

Marie Laga

Marie Laga (MD, MSc Epidemiology en PhD) voert sinds begin jaren ’80 onderzoek uit naar hiv en andere soa’s, in de domeinen van seksuele transmissie, preventieprogramma’s voor kwetsbare groepen zoals vrouwelijke sekswerkers, jongeren, mannen die seks hebben met mannen en de samenhang met seksuele en reproductieve gezondheid. Marie Laga is een toonaangevende expert in hiv-preventie en pleitbezorger voor de wereldwijde intensifiëring van hiv-preventie.    

Marie is de promotor van PROMISE.

Bea Vuylsteke is epidemioloog (PhD) met een medische achtergrond.

Bea werkt aan hiv-preventiemethoden, waaronder PrEP, bij populaties met een verhoogd risico op hiv (sekswerkers, mannen die seks hebben met mannen) in Europa en laaginkomenslanden, voornamelijk in West-Afrika.

Bea is de wetenschappelijke coördinator van PROMISE.

Christiana Nöstlinger is klinische en gezondheidspsycholoog (PhD) en gedragswetenschapper. Haar expertisedomeinen omvatten seksueel gezondheidsgedrag en de contextuele componenten, alsook de systematische ontwikkeling van interventies inzake gezondheidspromotie voor betroffen populaties zoals jongeren, mannen die seks hebben met mannen en migranten.

Christiana is de leidinggevende voor WP2.

Thijs Reyniers is socioloog met een PhD in gezondheidswetenschappen. Als FWO postdoctoraal onderzoeker werkt Thijs vooral in het domein van hiv-preventie en seksuele gezondheid.

Zijn onderzoek is vooral gericht op implementatie van PrEP in België en West-Afrika, met name op het gebruikers- en zorgverlenersperspectief, culturele en sociale aspecten van zorg en gezondheid en mixed methods.

Thijs is de leidinggevende van WP3 en 4.

Anke Rotsaert heeft een achtergrond in farmaceutische wetenschappen en behaalde onlangs haar master Volksgezondheid aan het ITG.

Anke heeft voor Artsen Zonder Grenzen in laag- en middeninkomenslanden gewerkt en werkt momenteel in het domein van hiv-preventie, met een specifieke focus op Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP).                                 Anke is de junior onderzoeker voor WP3.

Jef Vanhamel studeerde af als arts aan de KU Leuven en behaalde later ook een diploma ‘Tropische geneeskunde en internationale gezondheidszorg’ aan het ITG.

Jef focust op “zorgopties rond PrEP” en heeft hierbij vooral interesse in hoe de plaats van PrEP in het Belgische gezondheidssysteem kan geoptimaliseerd worden.

Jef werkt als junior onderzoeker voor WP4.

Ella Van Landeghem is sociologe en heeft eveneens een Master in Gezondheids-promotie behaald.

Haar onderzoeksinteressen omvatten sociale ongelijkheid in de zorg, SRGR en migratie als een sociale determinant van gezondheid. Momenteel focust ze voornamelijk op hiv-preventie in kwetsbare migrantengroepen en kwalitatieve methoden.

Ella werkt als junior onderzoeker op WP2.

Thibaut Vanbaelen is huisarts van opleiding en behaalde later een certificaat ‘Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg’ aan het ITG. Hij heeft in de SOA- en reiskliniek van het UMC Sint-Pieter in Brussel gewerkt.

Thibaut is nu aan de slag als junior onderzoeker met een focus op Pre-Exposure Profylaxis (PrEP) en seksueel overdraagbare aandoeningen.

Heleen Van Mieghem is huisarts en behaalde het diploma ‘Internationale Gezondheidszorg en Tropische Geneeskunde’ aan het ITG en later ook aan het Nederlands Opleidingsinstituut IGT. Ze werkte jarenlang als arts in verschillende ziekenhuizen in Afrika. Terug in België ging ze aan de slag bij Violett, een vzw die medische hulp verstrekt aan sekswerkers.

Heleen gaat zich als junior onderzoeker bij PROMISE toeleggen op PrEP voor de specifieke doelgroep van sekswerkers.

Gert Scheerder heeft een achtergrond in gezondheidspsychologie en een PhD in de medische wetenschappen.

Hij startte zijn loopbaan bij het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en maakte daarna een doctoraat bij LUCAS centrum voor zorgonderzoek (KU Leuven). De laatste jaren werkte hij bij Sensoa (Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid)

Gert is de project- en valorisatiemanager van PROMISE.

Universiteit Antwerpen

Edwin Wouters is medisch socioloog (PhD) en hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, met een lokale en internationale onderzoeksfocus op de sociale aspecten van gezondheid.

Specifieke onderzoeksinteresses zijn hiv, tuberculose, chronische ziekten, seksuele en mentale gezondheid.  

Edwin is co-promotor van PROMISE en het hoofd van WP1.

Veerle Buffel (PhD) is gezondheidssociologe en werkt als postdoctoraal onderzoekster aan de Universiteit van Antwerpen. Methodologisch heeft ze vooral expertise in kwantitatieve onderzoeksmethoden en op theoretisch vlak liggen haar interesses in seksuele en mentale gezondheid, zorg- en medicatiegebruik, medicalisering, gezondheidseconomie en primary care.

Veerle is eveneens onderzoeker op WP1 en houdt zich bezig met het kwantitatieve gedeelte.

Caroline Masquillier (PhD) werkt als FWO post-doctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen.

Haar onderzoek focust op de sociale aspecten van de hiv-epidemie in Zuid-Afrika, kinderen met een beperking in Uganda en PrEP bij mannen die seks hebben met mannen in België.  

Caroline werkt als  onderzoeker op WP1 en is voornamelijk gericht op het kwalitatieve luik.

Estrelle Thunnissen is cultuursocioloog (PhD- student aan de Universiteit Antwerpen) met een onderzoeksfocus op seksuele cultuur en gender.

Huidige onderzoeksinteresses zijn de Vlaamse uitgaanscultuur van mannen die seks hebben met mannen en betekenisgeving rond seks en preventie. Binnen PROMISE analyseert Estrelle de impact van PrEP op mannenseks.

Estrelle is junior onderzoeker van WP1 en is zowel gericht op het kwalitatieve als op het kwantitatieve luik.