Close

Hiv-risico, PrEP-gebruik en PrEP-normen in België

Korte samenvatting

In België zijn mannen en transvrouwen die seks hebben met mannen het meest kwetsbaar voor het krijgen van hiv, en zouden vooral zij hun voordeel kunnen halen uit PrEP. Om erachter te komen hoe groot de kloof is tussen wie voordeel zou kunnen halen uit PrEP en wie het daadwerkelijk neemt, achterhalen we hoeveel mannen en transvrouwen die seks hebben met mannen het meest kwetsbaar zijn voor hiv, het aantal dat PrEP wil gebruiken en diegenen die PrEP al gebruiken. Om deze gegevens te verkrijgen, houden we een ‘Web-based Respondent Driven Survey’ bij een 1000-tal mensen. Om erachter te komen waarom er een kloof bestaat, analyseren we de normen rond PrEP door middel van diepte-interviews.

 

Belangrijkste junior researcher: Estrelle Thunnissen
Leidinggevenden: Edwin Wouters, Veerle Buffel & Caroline Masquillier

Waarom dit onderzoek?

Bij Belgen zijn mannen en transvrouwen die seks hebben met mannen het meest kwetsbaar voor het oplopen van hiv. Er zijn nu verschillende preventiemogelijkheden in België, waarvan PrEP één van de recentste toevoegingen is. PrEP heeft veel potentieel om de verspreiding van hiv te beperken. Niet iedereen die kwetsbaar is voor het krijgen van hiv gebruikt echter PrEP, en sommige mensen die het gebruiken worden volgens de officiële normen niet als kwetsbaar beschouwd. Deze situatie wordt de ‘PrEP-kloof’ genoemd. Ons werkpakket werd speciaal ontworpen om uit te vinden hoe groot deze kloof is en waarom deze ontstaat.

Er kunnen veel verklaringen bestaan waarom mensen die kwetsbaar zijn voor hiv geen gebruik maken van PrEP. Misschien geven ze de voorkeur aan condooms, of zien ze PrEP nog niet als een ‘normale’ preventieoptie, of denken ze dat het niet voor hen bedoeld is, of dat mensen hen zullen veroordelen voor het gebruik ervan, etc. We willen weten hoe de normen onder mannen en transvrouwen die seks hebben met mannen gerelateerd zijn aan de PrEP-kloof.

Als we de grootte van de kloof kennen en de redenen waarom deze bestaat, kunnen we de overheid en klinieken adviseren over hoe ze seksuele gezondheidszorg kunnen aanbieden die de verspreiding van hiv zoveel mogelijk beperkt. Bijvoorbeeld door de criteria te veranderen i.v.m. de kwetsbaarheid voor hiv en wie een voorschrift kan krijgen, wie wordt vergoed en waar en hoe gemakkelijk je PrEP kunt krijgen.

Onze belangrijkste doelstellingen

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Resultaten en uitkomsten