Promise PrEP

Noden van PrEP-gebruikers

Korte samenvatting

Werkpakket 3 focust op de noden van PrEP-gebruikers. In dit werkpakket bestuderen we patronen van PrEP-gebruik, seksueel gedrag en zorgnoden van PrEP -gebruikers in België. Door het bestuderen van deze noden, kunnen we een meer gedifferentieerde en patiëntgerichte PrEP-zorg ontwikkelen.

 

Junior researchers:  Anke Rotsaert, Thibaut Vanbaelen
Leidinggevenden: Thijs Reyniers, Bea Vuylsteke

 

Waarom dit onderzoek?

Tot nu toe focuste PrEP-onderzoek op de werkzaamheid van PrEP en op de haalbaarheid van de PrEP-verlening op grote schaal. Inzichten in de noden van PrEP-gebruikers i.v.m. PrEP-zorg ontbreken nog steeds. Om het PrEP-gebruik te optimaliseren, moeten we begrijpen welke types PrEP-gebruikers er bestaan en hoe hun specifieke zorgnoden eruit zien, zodat we de Belgische PrEP-zorg daaraan kunnen aanpassen.

Objectieven

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Verwachte resultaten en uitkomsten

We zullen meer inzicht verkrijgen in:

Gebaseerd op deze inzichten kan PrEP-zorg verbeterd worden en kunnen we op maat gemaakte PrEP-zorg die meer op de patiënt gericht is, ontwikkelen.