Close

Zorgverlener-opties voor PrEP

Korte samenvatting

In werkpakket 4 zullen we verschillende mogelijkheden om PrEP aan zijn gebruikers te bezorgen, onderzoeken. We zullen bestuderen hoe PrEP-zorg momenteel wordt georganiseerd, zowel wereldwijd als in België, en hoe het huidige Belgische zorgverleningsmodel in de toekomst kan geoptimaliseerd worden.

Door de combinatie van de resultaten van dit werkpakket met deze van werkpakket 3, willen we erachter komen hoe PrEP-zorg efficiënt kan georganiseerd worden en tegelijkertijd aan de noden van PrEP-gebruikers kan beantwoorden.

Junior researcher:  Jef Vanhamel
Leidinggevenden: Bea Vuylsteke en Thijs Reyniers

Waarom dit onderzoek?

Een groot deel van ons huidig inzicht over hoe PrEP-zorg moet georganiseerd worden, is uit vroege onderzoekstudies over PrEP afgeleid. Toch is het momenteel onduidelijk wat de beste manier is om PrEP te verlenen in routine gezondheidszorg buiten een onderzoeks-context. We zullen deze kenniskloof overbruggen door een diepgaande analyse te voorzien van de Belgische ervaring met PrEP-zorgverlening.

Belangrijkste doelstellingen

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Verwachte resultaten en uitkomsten

De resultaten van de studies van dit werkpakket zullen worden gecombineerd met de bevindingen van werkpakket 3 (“noden van PrEP-gebruikers”) om zinvolle aanbevelingen te doen voor de ontwikkeling van een zorgverleningsmodel voor PrEP dat zowel efficiënt georganiseerd is als een antwoord biedt aan de noden en zorgvoorkeuren van de gebruikers.