Close

Studie naar PrEP gebruik en noden van PrEP gebruikers

Welkom! We danken je alvast voor je interesse in onze studie. Je kan deelnemen door op de knop hiernaast te klikken. Op deze pagina kan je ook meer informatie over deze studie vinden.

Meer informatie over deelname

Waarom deze studie?

Via deze studie willen we inzichten verkrijgen in het huidige PrEP gebruik in België. Daarnaast willen we graag jouw voorkeuren en jouw noden in verband met je PrEP zorg te weten komen. Zo help je ons beter begrijpen hoe we de PrEP zorg in België kunnen verbeteren. De resultaten van de studie zullen van bijzonder belang zijn voor zorgverleners, seksuele gezondheidsorganisaties en volksgezondheidsinstellingen, die momenteel betrokken bij het verlenen van PrEP-zorg.

Wat betekent dit voor mij als ik deelneem?

Indien je beslist om deel te nemen aan de studie, vragen we gedurende 12 maanden 3 keer je engagement Na het invullen van een eerste vragenlijst, zul je na 6 en 12 maanden  via email een gelijkaardige vragenlijst krijgen. In deze vragenlijsten zullen  vragen aan bod komen over je PrEP gebruik, je seksueel gedrag en naar welke gezondheidszorginstellingen je geweest bent voor je PrEP opvolging bijvoorbeeld.

Om je de online vragenlijsten te kunnen toe sturen, zullen we je toestemming vragen om je emailadres en/of telefoonnummer te mogen gebruiken. Deze persoonlijke contactgegevens zullen enkel en alleen gebruikt worden voor deze doeleinden en worden niet gelinkt aan je antwoorden in de vragenlijst.  

Indien je de vragenlijsten niet tijdig zou invullen, zullen tot 3 herinneringen gestuurd worden via email. We kunnen jou dan ook contacteren via telefoon. 

Door deel te nemen aan de studie, maak je na het invullen van de 3 vragenlijsten kans op één van de drie waardebonnen ter waarde van €100. Winnaars worden willekeurig gekozen.

Vrijwillige deelname en behandeling van je gegevens

Deelname aan deze studie is vrijwillig en respecteert de privacywetgeving. Je mag ten allen tijde je deelname stoppen. We coderen alle gegevens van bij de verwerking. Op die manier zorgen we er voor dat je in geen geval geïdentificeerd kan worden op basis van je antwoorden. We zullen deze gegevens bewaren op een veilige plaats waar enkel de onderzoekers van deze studie toegang toe hebben. De gegevens zullen bewaard worden voor minstens 10 jaar. De resultaten kunnen gepubliceerd worden in wetenschappelijke tijdschriften en andere mogelijke valorisatiekanalen.

 

Voor de uitvoering van dit onderzoek kregen wij een positief advies van het ethisch comité (Institutional Review Board) van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Bedankt!

Alvast bedankt voor je deelname!

 

Het PROMISE onderzoeksteam

 

Onderzoeksteam: Ludwig Apers, Eric Florence, Marie Laga, Christiana Nöstlinger, Thijs Reyniers, Anke Rotsaert, Jef Vanhamel, Ella Van Landeghem, Bea Vuylsteke

Vragen of opmerkingen?

Bij vragen of opmerkingen mag je ten allen tijde onderzoekers Thijs Reyniers (treyniers@itg.be) of Anke Rotsaert (arotsaert@itg.be) contacteren.